Συστήματα Ποιότητας

H εταιρεία μας λειτουργεί ως σύμβουλος - διευκολυντής ποιότητας, προς επιχειρήσεις και οργανισμούς, υποστηρίζοντάς τους στην υλοποίηση προσεγγίσεων και πρακτικών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), απόλυτα προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε φορέα.

Για την διασφάλιση της υλοποίησης των αρχών της ΔΟΠ εφαρμόζονται συγκεκριμένα Συστήματα Διαχείρισης. Πρόκειται ουσιαστικά για δομημένα συστήματα (μεθοδολογία λειτουργίας), απόλυτα εξειδικευμένα, τα οποία αποτελούν Διεθνή Πρότυπα, από τον ISO (International Organization for Standardization).

 Η εταιρία μας υποστηρίζει συγκεκριμένα την υλοποίηση των παρακάτω προτύπων:

-ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητα)

- ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση)

- OHSAS 18001 (Διαχείριση της Ασφάλειας και της Υγιεινής των Εργαζομένων)

Επίσης υποστηρίζονται πρότυπα ποιότητας τους αγροτοδιατροφικού τομέα.